Oferujemy jako nieliczni profesjonalną rehabilitację domową na terenie Szczecina. Oferta kierowana jest do Wszystkich Pacjentów dla których dojazd do gabinetu sprawia problem lub wymaga dużej organizacji, jak np. rehabilitacja dziecka lub osoby starszej.
Rehabilitanci wykonaj
ą ten sam zabieg lub te same ćwiczenia z Pacjentem jak w gabinecie.
W zale
żności od schorzenia rehabilitant przeprowadzi rehabilitację sportową, ortopedyczną, neurologiczną lub dziecięcą rehabilitację neurologiczną.

Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu

881 220 900 lub 91 432 71 58.

Zapraszamy!

DOMOWA REHABILITACJA

Modra 86A, 71-220 Szczecin, Polska

©2020 Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Szczecin - Made By Awierianow Patryk