DR HAB. N. MED.PAWEŁ ZIETEK

Ortopedia

Wykształcenie:
1989-1995 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
1995-1996 – staż podyplomowy, w tym półroczny w Lille
Od 2002 – nadanie tytułu doktora nauk medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Przebieg zatrudnienia:      
Od 1996 – Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie
Od 2006 – Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie

Zainteresowanie zawodowe:
ortopedia i traumatologia narządu ruchu
chirurgia kolana z uwzględnieniem protezoplastyki

Szkolenia:  
Staże i kursy w Europie i USA z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Modra 86A, 71-220 Szczecin, Polska

©2020 Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Szczecin - Made By Awierianow Patryk