DR N. MED. MIŁOSZ KAWA

Radiologia

Wykształcenie:
1996-2002 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2002-2003 – staż podyplomowy
2003-2008 – Studium Doktoranckie w Pomorskiej Akademii Medycznej
2008 – nadanie tytułu doktora nauk medycznych

Przebieg zatrudnienia:
Od 2008 – pracownik naukowy w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Od 2011 – Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej PUM w Szczecinie (staż specjalizacyjny)

Zainteresowanie zawodowe:
Radiologia i diagnostyka obrazowa dorosłych
Problemy profilaktyki i diagnostyki chorób układu tętniczego i żylnego
Ultrasonografia dopplerowska w badaniach naczyniowych układów tętniczego i żylnego wykonywanych współczesnymi aparatami USG

Szkolenia:
Kursy i konferencje w Polsce i Europie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej
Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Członek Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego

Modra 86A, 71-220 Szczecin, Polska

©2020 Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Szczecin - Made By Awierianow Patryk