DR N.MED.MONIKA SOBCZYK

Pediatria, Neurolog dziecięcy

Doktor nauk medycznych oraz specjalista neurologii dziecięcej i pediatrii. W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej. Podstawy wiedzy pediatrycznej zdobywała w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii SPSK 1 w Szczecinie. W 2007 roku obroniła pracę doktorską, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, a w 2009 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii. Przez kolejne lata zawodowo i emocjonalnie związana była z Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci, gdzie opiekowała się najciężej chorymi dziećmi w ich domach. Od zawsze w centrum zainteresowań pozostawała neurologia dziecięca. W 2011 roku rozpoczęła specjalizację w Oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego ZOZ Zdroje w Szczecinie. Pracując w oddziale, Izbie Przyjęć, Poradni Neurologicznej dla Dzieci oraz pełniąc samodzielne dyżury medyczne nabywała doświadczenia w tej trudnej dziedzinie medycyny. W 2016 r. uzyskałam tytuł specjalisty neurologii dziecięcej. Świadcząc najwyższej jakości usług, dba o stałe podnoszenie moich kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w zjazdach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

Wykształcenie:
1996-2002 – absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, studia na Wydziale Lekarskim ukończone z wyróżnieniem
2003-20017 – Studium Doktoranckie Pomorskiej Akademii Medycznej, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
2007 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych
2009 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pediatrii
2016 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej

Przebieg zatrudnienia:
2002-2003 – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie
2004-2009 – Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PAM, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie
2007-2011 – Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie
od 2011 – Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii SPS ZOZ „Zdroje”

Zainteresowania zawodowe:
neurologia dziecięca ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci

Szkolenia:
Staże, kursy, konferencje i sympozja z zakresu pediatrii oraz neurologii dziecięcej

Przynależność do towarzystw naukowych:
od 2007 – Polskie Towarzystwo Pediatryczne
od 2010 – Polskie Towarzystwo Neurologii Dziecięcej

Modra 86A, 71-220 Szczecin, Polska

©2020 Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Szczecin - Made By Awierianow Patryk