MGR ŁUKASZ SIKORSKI

Rehabilitanci

Mgr Łukasz Sikorski – absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie.

MGR ŁUKASZ SIKORSKI

W Centrum Ortopedii i Rehabilitacji pracuje od 2012 roku. Zajmuje się diagnostyką, planowaniem rehabilitacji oraz terapią manualną.

W swojej pracy skupia się przede wszystkim na odnalezieniu pierwotnej przyczyny powstawania dolegliwości, która jest podstawą do osiągnięcia trwałych i zadowalających rezultatów leczenia. Nie stosuje żadnych szablonowych technik czy metod rehabilitacyjnych, opiera się o znajomość anatomii, fizjologii oraz biomechaniki tkanek miękkich. 

Jego zainteresowania zawodowe dotyczą głównie mechaniki tkanek, mechanizmów powstawania zjawiska bólu w ciele oraz naturalnej zdolności ciała do samoleczenia w efekcie stosowania terapii manualnej. To wciąż mało poznana, lecz szybko rozwijająca się dziedzina dającą ogromne możliwości rozwoju oraz leczenia wielu pozornie niewyleczalnych zaburzeń. 

Chociaż znaczącą większość jego pacjentów stanowią osoby z dolegliwościami ortopedycznymi, pracuje również w przypadkach zaburzeń układu pokarmowego, moczowo-płciowego, nerwowego oraz wewnątrzwydzielniczego.
Koordynatorem całego jego procesu nauki jest mgr Zbigniew Pawłowski, który często pomaga w terapii i diagnostyce szczególnie trudnych przypadków. 

Szkolenia:
Neuromeningeal Manipulation (NM1): An Integrative Approach to Trauma
Neuromeningeal Manipulation (NM2): Peripheral Nerve Manipulation, Upper Body
Visceral Manipulation (VM1): Abdomen 1

Modra 86A, 71-220 Szczecin, Polska

©2020 Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Szczecin - Made By Awierianow Patryk