MGR ZBIGNIEW PAWŁOWSKI

Rehabilitanci

Wykształcenie:
1991-1995 – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Rehabilitacji
1999-2003 – Collegium Medicum Uniwersytetu w Toruniu
2004 – Pomorski Uniwersytet Medyczny, otwarcie przewodu doktorskiego z zakresu ortopedii

2018- Swiss International College of Osteopathy – dyplom osteopaty

Przebieg zatrudnienia:    
od 1998 – prywatna praktyka
od 2001 – Pomorski Uniwersytet Medyczny
od 2001 – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
1997-1998 – Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
1995-1997 – St. Thomas Hospital i Kensington Chelsea Hospital, Londyn, Wielka Brytania

 

Szkolenia:
Visceral Manipulation 1 (VM1)
Visceral Manipulation 2 (VM2)
The Pelvis (VM3)
The Thorax (VM4)
Manual Thermal Evaluation and Introduction to VisceroEmotional (VM5)
ViseroEmotional Relationships (VM6)
Visceral Vascular Manipulation: Upper Body (VVMU)
Visceral Vascular Manipulation: Lower Body (VVML)
Clinical Symposium with Jean-Pierre Barral
Neromeningeal Manipulation: An Integrative Approach to Trauma (NM1)
Neromeningeal Manipulation: Peripheral Nerve Manipulation, Upper Body (NM2)
Neromeningeal Manipulation: Peripheral Nerve Manipulation, Lower Body (NM3)
Neromeningeal Manipulation: Brain and Cranial Nerve Manipulation (NM4)
Neromeningeal Manipulation: Neural Manipulation 5, Central and Peripheral Commections (NM5)

Listening Techniques 1: An Integrative Approach to Evalution (LT1)
Listening Techniques 1: An Integrative Approach to Evalution (LT2)

CranioSacral Therapy 1 (CS1)
CranioSacral Therapy 2 (CS2)
SomatoEmotional Release 1 (SER1)
SomatoEmotional Release 2 (SER2)

Szkolenia w ramach Szkoły Osteopatii w Szwajcarii (wszystkie zakończone egzaminem):
General Osteopathic Tretment
Neurology Course
Pelvis Part One
Pelvis Part Two
Lower Extremity
Strain Counterstrain
Lumbar Spine
Dorsal Spine and Ribs
Advanced Dorsal Spine and TMJ Part One
Muscle Energy
Cervical Spine
Occiput/Atlas/Axis
Bones of the Face
Pediatrics
Upper Extremity, TMJ Part Two, Lymphatics
Emergency Techniques
Digestive System: Stomach and Esophagus
The Hepatic System
The Respiratory System: Plura and Lungs
Small and Large Intestines
Pathophysiology – Cardio-Respiratory

Modra 86A, 71-220 Szczecin, Polska

©2020 Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Szczecin - Made By Awierianow Patryk