REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Rehabilitacja neurologiczna jest stosowana w przypadku wylewów, udarów, zmian nowotworowych, czyli w schorzeniach powodujących w efekcie porażenie lub niedowład oraz przy mózgowych porażeniach dziecięcych. Oferowana przez nas rehabilitacja neurologiczna w Szczecinie to jedna z najlepszych dróg do uzyskania oczekiwanych rezultatów. Stosowane są metody torowania nerwowo-mięśniowego takie jak PNF, Vojta, Bobath. Techniki te służą do pobudzania mięśni częściowo odnerwionych i osłabionych. Wykorzystywane są nie tylko w neurologii, ale i w ortopedii, pediatrii oraz w innych dziedzinach medycyny.

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

przeprowadzana przez doświadczonych specjalistów

Torowanie neurofizjologiczne dotyczy metod takich jak NDT-Bobath, Vojta, PNF. PNF polega na wykorzystaniu wzorca ruchowego człowieka i znajomości wzorców patologicznych. Rehabilitacja neurologiczna to wyjątkowo skuteczna metoda działania, pozwalająca na osiągnięcie wyjątkowych efektów. Poprzez techniki irradiacji, czyli przesyłania napięcia mięśniowego uzyskiwane są niejednokrotnie spektakularne czynnościowe pobudzenie mięśni, wyhamowanie bólu. Torowanie neurofizjologiczne stosowane jest szeroko w ortopedii do przywracania ruchomości stawów oraz w przypadku występowania przykurczy mięśniowych.

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

przeprowadzana przez doświadczonych specjalistów

Torowanie neurofizjologiczne dotyczy metod takich jak NDT-Bobath, Vojta, PNF. PNF polega na wykorzystaniu wzorca ruchowego człowieka i znajomości wzorców patologicznych. Rehabilitacja neurologiczna to wyjątkowo skuteczna metoda działania, pozwalająca na osiągnięcie wyjątkowych efektów. Poprzez techniki irradiacji, czyli przesyłania napięcia mięśniowego uzyskiwane są niejednokrotnie spektakularne czynnościowe pobudzenie mięśni, wyhamowanie bólu. Torowanie neurofizjologiczne stosowane jest szeroko w ortopedii do przywracania ruchomości stawów oraz w przypadku występowania przykurczy mięśniowych.

Modra 86A, 71-220 Szczecin, Polska

©2020 Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Szczecin - Made By Awierianow Patryk