Physiotherapie-Sitzung

REHABILITACJA ONKOLOGICZNA

Rehabilitacja onkologiczna kierowana dla pacjentów z chorobą nowotworową jest bezpieczna i nie przynosi ujemnych skutków dla ich zdrowia. Wykorzystanie w rehabilitacji onkologicznej terapii manualnej uzależnione jest od fazy leczenia onkologicznego, czasu od jego zakończenia i indywidualnego stanu pacjenta i jego własnych potrzeb. Zależy od dysfunkcji i ewentualnych powikłań prowadzonego leczenia onkologicznego, a także od współistniejących chorób i urazów narządu ruchu.

Arzt und Patient

REHABILITACJA ONKOLOGICZNA

jest niezwykle ważna dla zdrowia Pacjenta

W Europie i na Świecie, nowoczesne standardy leczenia onkologicznego obok diagnostyki, leczenia chirurgicznego, radioterapii, chemioterapii i terapii biologicznych zawierają rehabilitację, w tym terapię manualną. Rehabilitacja onkologiczna zmniejsza dolegliwości bólowe i skutki prowadzonego leczenia choroby nowotworowej. W mniejszym lub większym stopniu ogranicza lub nie dopuszcza do powstania dysfunkcji narządu ruchu będących następstwami prowadzonego leczenia. Stosowanie terapii manualnej poprawia jakość życia pacjentów, a ponadto łagodzi skutki uboczne w trakcie leczenia onkologicznego, przywracając lub poprawiając samodzielność pacjenta, ograniczając do minimum konieczność pomocy Rodziny, najbliższych lub innych osób.
Rehabilitacja onkologiczna u pacjenta z chorobą nowotworową w większości przypadków jest niezbędna. Każdy pacjent powinien mieć odpowiednio dobraną indywidualnie rehabilitację, gdyż ona pomaga mu przetrwać ten trudny okres w trakcie leczenia onkologicznego oraz po jego zakończeniu, gdy dołączają się inne problemy związane z dysfunkcjami narządu ruchu.

Muttermal

REHABILITACJA ONKOLOGICZNA

w mieście Szczecin

W naszej szczecińskiej placówce prowadzimy następujące rodzaje rehabilitacji onkologicznej:

  • Terapia manualna jako leczenie wspomagające w trakcie chemioterapii i radioterapii

  • Terapia limfatyczna po mastektomii

  • Praca nad zrostami po onkologicznych zabiegach chirurgicznych

  • Leczenie wspomagające terapię bólu w leczeniu onkologicznym

  • Bóle kręgosłupa rzutowane z narządów wewnętrznych

  • Nietrzymanie moczu u kobiet po usunięciu macicy oraz u mężczyzn po usunięciu prostaty jak i po radioterapii i chemioterapii

W naszej komfortowej i dostosowanej do potrzeb Pacjentów placówce rehabilitacyjnej kluczową rolę ogrywa rehabilitacja onkologiczna osób, które wymagają specjalistycznej opieki po przebytym nowotworze lub w trakcie leczenia. Zadaniem rehabilitacji onkologicznej jest nie tylko praca nad zrostami powstałymi wskutek onkologicznych zabiegów chirurgicznych, lecz również leczenie wspomagające w onkologii, takie jak uśmierzanie bólu, który towarzyszy chorobie. Rehabilitacja w onkologii jest niezwykle ważna, gdyż pomaga Pacjentowi powrócić do sił witalnych i odzyskać sprawność.

Antwort

LECZNICZY MASAŻ LIMFATYCZNY

po mastektomii

Po wygojeniu się rany operacyjnej (ok. 2 tygodnie po zabiegu) należy rozpocząć masaż limfatyczny po mastektomii. Drenaż limfatyczny po mastektomii jest niezbędny do przywrócenia prawidłowego przepływu krwi żylnej i chłonki. Przepływ ten po mastektomii może być utrudniony wskutek usunięcia węzłów chłonnych, dlatego należy stymulować go odpowiednim masażem. Masaż po mastektomiiwykonujemy również, aby zapobiec wystąpieniu obrzęku limfatycznego, który pojawia się często po zabiegu mastektomii w przypadku braku odpowiedniej rehabilitacji. Fizjoterapia w onkologii jest niezbędną częścią powrotu do zdrowia i gwarantuje zadowalające skutki podczas regularnego uczestnictwa w rehabilitacji. Na fizjoterapię serdecznie zapraszamy do Centrum Ortopedii i Rehabilitacji w mieście Szczecin.

Modra 86A, 71-220 Szczecin, Polska

©2020 Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Szczecin - Made By Awierianow Patryk